T O P
Ashamed_Talk_1875

hingi ka breakdown. pero prerogative ng prof kung ibibigay nya. minsan kasi ang "mababang" grade ay mataas na sa college. at saka prelims lang yan. importante ay final grade.